Oproep: Heeft u al een dokter op zak? Help mee aan de ondersteuning van uw chronische aandoening

Als masterstudent in de richting Management en het Beleid van de Gezondheidszorg aan de Universiteit Gent zal ik dit academiejaar mijn masterproef uitwerken onder supervisie van prof. dr. Melissa De Regge (Universiteit Gent) en dr. Sam Schelfout (Universitair Ziekenhuis Gent). De aanleiding tot dit onderzoeksproject betreft de toenemende digitalisering in zorg en welzijn (e-health), die ook in ons land in de startblokken is gezet. Mobiele gezondheidszorg (m-health) is een snel evoluerend onderdeel van e-health. Ondanks de mogelijkheden die m-health biedt, kiezen patiënten er in de praktijk nog vaak voor om geen gebruik te maken van de beschikbare mobiele technologieën. Verschillende factoren kunnen aan de basis liggen van dit (niet-)gebruik. Het doel van dit onderzoek is na te gaan welke factoren een impact uitoefenen op de gebruiksintentie van mobiele applicaties of kortweg apps door de patiënt.

Onder meer het groeiend aantal chronische aandoeningen maakt dat dit onderzoek chronisch zieke patiënten (tussen 18 en 65 jaar oud) zal bevragen. De huidige ontwikkelingen rondom COVID-19 hebben het voor ons quasi onmogelijk gemaakt om deze patiënten te rekruteren via het Universitair Ziekenhuis van Gent, aangezien het merendeel van de raadplegingen, geplande onderzoeken en geplande ingrepen werd geannuleerd. Ik vraag u dan ook vriendelijk of u de tijd zou willen nemen om de vragenlijst die in het kader van dit onderzoeksproject opgesteld werd te verspreiden (bv. via sociale media). In de bijlage van deze mail vindt u een begeleidend schrijven dat u met anderen kan delen. Hierin is ook de URL-link die toegang geeft tot de online bevraging opgenomen.

Indien u bereid bent deel te nemen aan deze studie, verzoeken wij u vriendelijk om via volgende link de vragenlijst te openen: https://is.gd/apps_arts_specialist. Indien er onduidelijkheden zijn of indien u bijkomende informatie wenst aangaande deze studie, kan u steeds contact opnemen met mij via eline.luys@ugent.be.

© 2024 CVS-contactgroep
Oud Vliegveld 14
9250 Waasmunster

Tel.: 0471 822 079 op maandag, woensdag en vrijdag van 18:00 tot 21:00 uur.
Wij danken ixX pharma voor alle steun

Privacybeleid

Webdesign by Eye