Invoering ‘recht op vergeten’ bij afsluiten schuldsaldoverzekering & open communicatie na medisch ongeval

Het Vlaams PatiëntenPlatform deelt ons het volgende mee:

  1. Op 28 november werd het VPP, samen met Kom op tegen Kanker, Unia, onze Franstalige tegenhanger LUSS en Testaankoop, uitgenodigd op het kabinet van minister van Consumentenzaken Kris Peeters. De minister gaf toelichting bij zijn voorstel om het ‘recht op vergeten’ in te schrijven in de verzekeringswetgeving. Het ‘recht op vergeten’ is gebaseerd op de Franse regelgeving en houdt in dat iemand, die gedurende een aantal jaren genezen is van kanker, zonder probleem een schuldsaldoverzekering kan afsluiten. Ook andere aandoeningen, die op de Franse lijst staan, worden mee opgenomen.
    Het VPP ijvert al lang voor het ‘recht op vergeten’ en vindt dat mensen die genezen zijn verklaard of waarvan de ziekte onder de controle is, geen hogere premies zouden moeten betalen. Daarom zijn we blij met dit voorstel, maar we hopen wel dat deze regeling in de toekomst uitgebreid wordt naar andere aandoeningen, zoals bv. MS, én naar andere verzekeringstakken, zoals de verzekering gewaarborgd inkomen. Voor meer informatie over het ‘recht op vergeten’ kan je terecht bij Simon Ector via simon.ector@vlaamspatientenplatform.be of bij Kristien Dierckx via kristien.dierckx@vlaamspatientenplatform.be of bel 016 23 05 26.
  2. Ondanks de inspanningen die zorgverleners en zorginstellingen leveren om de patiëntveiligheid te garanderen, loopt er toch af en toe iets mis waardoor de patiënt medische schade oploopt. In de aflevering van Terzake op 29 november 2018 kwam het thema medische fouten aan bod. “Er kunnen altijd dingen anders lopen dan gepland. Missen is menselijk. Maar wat ontzettend belangrijk is, is dat er in dergelijke gevallen open gecommuniceerd wordt met de patiënt en zijn familie.” stelt Ilse Weeghmans, directeur van het VPP. Het VPP werkt daarom aan een richtlijn om open communicatie na een medisch incident mogelijk te maken. Momenteel is het VPP ook bezig met de vernieuwing van de brochure ‘veilig in het ziekenhuis’. Die zal klaar zijn in 2019. In de brochure zullen allerhande tips en informatie staan over veiligheid in de zorg. We leggen onder andere uit waar je terecht kan voor ondersteuning na een medische fout:
  • Je kan de ombudsdienst van het ziekenhuis of de Federale ombudsdienst Rechten van de patiënt contacteren.
  • Personen die denken schade te hebben geleden als gevolg van gezondheidszorg en hierover een advies en een vergoeding willen, kunnen het Fonds voor de Medische Ongevallen (FMO) contacteren.
  • Je kan ook terecht bij de dienst ledenverdediging (juridische dienst) van je ziekenfonds.
  • Je kan advies inwinnen bij een advocaat. Hier is echter een kost aan verbonden.

Voor meer informatie kan je terecht bij Jeroen Brouwers via jeroen.brouwers@vlaamspatientenplatform.be of bel 016 23 05 26.

© 2022 CVS-contactgroep
Oud Vliegveld 14
9250 Waasmunster

Tel : 0471 822 079 bij voorkeur maandag, woensdag en donderdag van 18:00 tot 21:00 uur
Wij danken ixX pharma voor alle steun

Privacybeleid

Webdesign by Eye