In samenwerking met “Patient Empowerment”

Wij beseffen maar al te goed dat onze leden – en wijzelf – de laatste tijd “overbevraagd” worden. Maar vooral ook dat het ons geen zicht- of tastbare resultaten bijbrengt. Maar toch willen wij bijzonder deze actie aanbevelen. Dit gaat uit van Patient Empowerment, de vrij nieuwe patiëntenorganisatie waar wij – als vereniging – van in het begin bij betrokken zijn. De oprichter, professor Edgard Eeckman, komt in het voorjaar in beide regio’s uiteenzetten wat “patient empowerment” betekent. Zeer kort samengevat komt het erop neer dat patiënt en zorgverlener (arts) als gelijkwaardig met elkaar omgaan. Deze oproep omvat 3 korte luiken die weinig tijd en inspanning vragen:

  1. Het digitaal bijwonen van het eerste Patient Empowerment-symposium op 26 oktober. Onze leden kunnen dit gratis maar dienen via ons in te schrijven via ons emailadres immuun@cvscontactgroep.be. Jullie kunnen het programma van het symposium raadplegen op: https://www.t-h-e-institute.org/samen-naar-morgen-zorgsymposium. Niet leden kunnen vanzelfsprekend ook aansluiten maar dienen zich rechtstreeks aan te melden en een kleine bijdrage te betalen.
  2. Voorafgaand aan het symposium heeft “Patient Empowerment” – samen met “THE Institute” een korte enquête gelanceerd. Daar zijn ook 10 vragen voorzien afgestemd op zorgvragers (patiënten, …). Hoe meer deelnemers, hoe interessanter de resultaten. Het is een mooie kans om als zorgvrager je stem te laten horen. Deelnemen duurt niet meer dan vijf minuten.
  3. Momenteel loopt al een piloot van de Patient Empowerment-Monitor die werd uitgewerkt samen met “BING Research”. Op basis van 20 vragen kan een ziekenhuis een indicatie krijgen van het niveau van Patient Empowerment van zijn patiënten. De test loopt met 7 zorgorganisaties, waaronder onze vereniging. Het is de bedoeling dat de vragen in de Monitor in september worden geëvalueerd om daarna definitief te worden. De eerste algemene resultaten van de piloot worden gepresenteerd op het eerste Patient Empowerment-Symposium op 26 oktober. Het exclusief voor onze leden gereserveerde site-adres is: https://chkmkt.com/empowerment .

Het is dus belangrijk dat wij massaal meewerken, waarvoor onze warme dank!

© 2021 CVS-contactgroep
Oud Vliegveld 14
9250 Waasmunster

Tel : 0471 822 079 bij voorkeur maandag, woensdag en donderdag van 18:00 tot 21:00 uur
Wij danken ixX pharma voor alle steun

Privacybeleid

Webdesign by Eye