Het Vlaams Instituut Kwaliteit van Zorg (VIKZ) maakt op 19 december de patiëntervaringen in de Vlaamse Ziekenhuizen bekend.

Het Vlaams Patiëntenplatform deelt ons het volgende mee: op basis van de resultaten zal het Vlaams Patiëntenplatform de drie laagst scorende ziekenhuizen de hand te reiken om samen de patiëntervaringen te verbeteren. Het Vlaams Patiëntenplatform wil er zo mee voor zorgen dat de kwaliteit van zorg voor elke patiënt in elk ziekenhuis hoog is. 

De resultaten zijn gebaseerd op de Vlaamse Patiënten Peiling, een vragenlijst opgesteld door het Vlaams Patiëntenplatform. Die vragenlijst maakt deel uit van de kwaliteitsmetingen in ziekenhuizen. De Patiënten Peilingen gebeuren al sinds 2014, maar het is voor het eerst dat de ziekenhuizen hun detailscores online publiceren. De resultaten van de Vlaamse ziekenhuizen verschillen sterk. Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform: “De ziekenhuizen bewijzen met deze metingen dat ze kwaliteit van zorg en de mening van patiënten belangrijk vinden. We vinden het ontzettend knap dat zij communiceren over hun resultaten. We willen ziekenhuizen helpen als ze met deze resultaten aan de slag gaan. Bijvoorbeeld door hen te adviseren over hoe zij hun patiënten beter kunnen informeren en hen daarvoor hulpmiddelen en best practices aanreiken. Concreet gaan we op korte termijn aan de slag met de drie ziekenhuizen die momenteel het laagst scoren.” Ilse Weeghmans: “We zijn blij dat er een nieuwe stap genomen is in transparantie over kwaliteit van zorg. De patiënt kan nu niet alleen kijken of een patiënt het ziekenhuis zou aanbevelen, maar ook waarom.” Op Zorgkwaliteit.be kunnen patiënten ook bekijken hoe de score van een ziekenhuis op de Vlaamse Patiënten Peiling evolueerde sinds 2016. Hieruit blijkt dat er een aantal ziekenhuizen grote vorderingen maken, maar dat er ook een aantal ziekenhuizen minder goed scoren. 4 ziekenhuizen maakten duidelijk een positieve evolutie door en scoren op 20 vragen of meer significant beter dan in 2016. Bij 3 ziekenhuizen is het echter omgekeerd, zij scoren op 20 of meer vragen significant minder dan in 2016. Ilse Weeghmans: “Opvallend is dat de ziekenhuizen voornamelijk lage scores halen op participatie van de patiënt. Bovendien informeren ziekenhuizen patiënten ook onvoldoende over hun behandeling en over de kostprijs. Zo merkten we uit de resultaten dat slechts de helft van de patiënten geïnformeerd werd over kosten voor een opname. Bij een aantal ziekenhuizen gaat deze score zelfs achteruit doorheen de jaren. Het Vlaams Patiëntenplatform zet daarom ook in op verbeteracties rond informatie over kostprijs in 2020 voor alle Vlaamse ziekenhuizen.”

Over de Vlaamse Patiënten Peiling: Het Vlaamse Patiëntenplatform ontwikkelde een eigen, gevalideerde vragenlijst die patiënten sinds 2014 in Vlaamse ziekenhuizen kunnen invullen. De vragenlijst spitst zich toe op wat patiënten belangrijk vinden op het vlak van kwaliteit van zorg. Zo peilt de Vlaamse Patiënten Peiling onder meer naar:

“Ik kreeg op voorhand voldoende informatie over hoe ik mij moest voorbereiden op mijn opname”

“Ik kreeg vooraf voldoende informatie over de kosten van mijn opname”

“Verpleegkundigen/artsen gaven mij een begrijpelijk uitleg”

“Verpleegkundigen/artsen waren vriendelijk en beleefd”

“Ik voelde mij in veilige handen bij de medewerkers”

“Ik kon meebeslissen over het moment van ontslag”

“Ik voelde me klaar om naar huis te gaan”

Ten slotte kan de patiënt het ziekenhuis een score van 0 tot 10 geven over de opname en wordt gevraagd of de patiënt het ziekenhuis zou aanbevelen aan familie en vrienden. Wil je weten hoe het ziekenhuis in jouw buurt scoort? Surf naar www.zorgkwaliteit.be

© 2022 CVS-contactgroep
Oud Vliegveld 14
9250 Waasmunster

Tel : 0471 822 079 bij voorkeur maandag, woensdag en donderdag van 18:00 tot 21:00 uur
Wij danken ixX pharma voor alle steun

Privacybeleid

Webdesign by Eye