FASCIATHERAPIE door Kathleen Mesdagh

Lezing op 2 februari 2016 te Dendermonde.

 1. Wat is fasciatherapie?

 Algemeen kan men stellen dat fasciatherapie een zachte, trage manier is om lichaam én geest te benaderen. Het is een holistische therapie (totaaltherapie). Dit wil zeggen dat men, zoals in de osteopathie, het volledige menselijke lichaam bekijkt en behandelt, maar zonder te manipuleren (“kraken”). Fasciatherapie houdt ook rekening met de mentale invloed van de persoon op zijn lichaam.

 1. Fascia

 Fascia = bindweefsel. Alle delen van het lichaam staan met mekaar in verbinding d.m.v. fascia of bindweefselstructuren (vliezen) die de lichaamsonderdelen bij mekaar houden. Deze fascia omgeven vanaf de schedel tot aan de voeten zowel gebeente als spieren als organen en vormen zo een bindweefselnetwerk.

In de fasciatherapie werkt men precies op het niveau van deze fascia om spanningsvelden die in het lichaam ontstaan zijn en soms onbewust opgeslagen zijn, vrij te maken.

Er zijn verschillende soorten van spanningsvelden te onderscheiden in het lichaam.

Eerst en vooral kunnen er structurele blokkades ontstaan. Hierbij is er een bepaalde spanning te voelen in een anatomisch onderdeel zoals een gewricht of spieren. Doordat deze fascia in het lichaam met mekaar verbonden zijn, kan een blokkade een negatieve invloed uitoefenen op een andere plaats in het lichaam m.a.w. de ene blokkade lokt de andere uit.

Dan bestaan er ook spanningsvelden die voelbaar zijn in het lichaam maar die niet duidelijk te associëren zijn met anatomische onderdelen. Het zijn spanningsvelden die uitgelokt zijn door psychologische spanning.

Door de aard van de spanningsvelden kan men vaststellen over welke soort het gaat.

 1. Visie op gezondheid

 Binnen de fasciatherapie staat men stil bij het onderscheid tussen “gezondheidsprobleem” en “ziekte/letsel”.

Bij een gezondheidsprobleem is er sprake van een dysfunctie, geen defect. Het systeem is niet in evenwicht, er is een verstoorde allostase. Er zijn duidelijke klachten specifiek gerelateerd aan het gezondheidsprobleem. Mogelijke uitlokkende factoren kunnen zijn: genetisch, virus, trauma, omgevingsfactoren, stress, sedentair leven. Therapie zal dan ook systeemgericht zijn. Bij ziekte/letsel gaat het eerder om een aandoening, een trauma of een pathogeen. De klachten zijn simpel definieerbaar, er is een causaal verband (oorzaak – gevolg). Hier is de therapie vooral oplossingsgericht.

Dit onderscheid maken, heeft belangrijke consequenties. •Het betekent in de eerste plaats dat er erkenning is voor gezondheidsproblemen. •Het wil ook zeggen dat men de juiste benadering zoekt voor de klachten. •En het houdt ook in dat men aandacht heeft voor beide mogelijkheden want het één   sluit het andere niet uit. Een voorbeeld: ziekte (bijv. klierkoorts) →  gezondheidsprobleem (bijv. CVS)  of omgekeerd gezondheidsprobleem (bijv. stress en veel pc-werk) → ziekte/letsel (bijv. ontsteking,   scheur van rotator cuff).

 1. Aanpak van de fasciatherapie

De behandeling is gericht op alle domeinen (zowel biologisch, fysiologisch, psycho- emotioneel, als existentieel) en de wisselwerking ertussen.

De doelstellingen van de behandeling zijn:

-het zelfregulerend systeem van het lichaam aanspreken

-het adaptief verwerkingssysteem stimuleren

-het evenwicht herstellen tussen de para- en de orthosympaticus

-rust vinden in het lichaam

-de persoon (terug) in contact brengen met zijn lichaam

-perceptie in het eigen lichaam ontwikkelen → grenzen (h)erkennen

-inzicht verwerven in hoe men functioneert → begrip van en voor zichzelf

Fasciatherapie probeert deze doelstellingen te realiseren door:

-manuele therapie

-oefentherapie op niveau van de persoon

-lessen zoals houdingsadvies, rugschool, sensoriële bewegingslessen, running  therapie, …

 1. Fasciatherapie in de praktijk

 Manuele behandeling.

De patiënt komt met een duidelijk probleem – pijn of een functioneel probleem, zoals hoofdpijn – of hij komt voor een meer algemeen probleem – zoals te veel spanning, vermoeidheid of slaapstoornissen.

Voor elk probleem is er een specifieke aanpak die steeds in een globaal kader geplaatst wordt.

In eerste instantie zal de fasciatherapeut weerstanden in het lichaam van de patiënt opzoeken door op een zachte en respectvolle manier de interne beweging te volgen.

De therapeut volgt de informatie die hij op niveau van de weefsels waarneemt om op die manier stap voor stap weerstanden op te lossen, de beweging vrij maken en aldus het lichaam op weg naar de genezing te brengen. De handgrepen zijn zeer zacht, maar werken diep. De patiënt wordt gevraagd mee te voelen naar spanning en vooral naar de toestand van ontspanning.

Deze betrokkenheid van de patiënt draagt bij tot een betere integratie van de bekomen resultaten (minder kans op herval). Het verbetert daarenboven het contact met zichzelf. Vanaf dat moment worden psycho-emotionele factoren die de klachten negatief kunnen beïnvloeden, ook in de behandeling meegenomen.

Bewegingstherapie

In een volgend stadium zal de fasciatherapeut het verkregen resultaat van de behandelingen via sensoriële gymnastiek aanleren aan de patiënt, waardoor die zich klachtenvrij houdt.

De patiënt wordt uitgenodigd om op een actieve manier deel te nemen aan de behandeling, hij ligt niet meer neer op de behandelingstafel, maar zit of staat.

De sensoriële gymnastiek zorgt ervoor dat hij zijn nieuwe mobiliteit kan uitproberen en er aan vertrouwd kan raken. De patiënt kan al gauw alleen oefenen, om zo zijn vitaliteit te vergroten, zijn nieuwe gewrichtsvrijheid te behouden of zijn stress te overwinnen.

Opnieuw vergt dit van de patiënt een intensieve medewerking en aandacht ,wat ook hier weer gebruikt wordt om beter contact te nemen met zichzelf, zodat ook psycho-emotionele factoren aan bod kunnen komen.

Het gesprek

Tijdens en na de behandeling kan samen met de fasciatherapeut dieper ingegaan worden op de opgedane ervaringen. Zo wordt er onder andere gevraagd wat de patiënt waargenomen heeft, wat hem opgevallen is en wat hij er eventueel uit geleerd heeft.

Wat hij bewust ervaart tijdens de behandeling laat hem beter toe om zijn gedragsmatige en bewegingsspecifieke onvolkomenheden te ontdekken. Dit motiveert de patiënt om het heft in eigen hand te nemen en zorgt er dus voor dat hij minder snel in zijn oude patroon zal terugvallen.

Samenvattend kunnen we stellen dat het gesprek dient om elementen te zoeken die oplossingen geven aan de specifieke problematiek van elke patiënt. Dit is een nieuwe manier van bewustwording die eenvoudig kan aangeleerd worden dankzij de aanwijzingen van de therapeut.

Fasciatherapie werkt dus zowel genezend als vormend naar omgang met persoonsgebonden klachten.

Getuigenis van een fasciatherapeut : “We luisteren naar alles wat de patiënt ons vertelt, maar vooral naar wat zijn lichaam uitdrukt. Patiënten gaan op de behandeltafel liggen. We plaatsen onze handen op hen en we brengen de immobiele zones in beweging door middel van kleine drukkingen, al dan niet diep. De druk van de hand is zeer progressief en maakt het mogelijk om het lichaam in de diepte te raken.”

De kracht van de therapie ligt dus in de zachtheid van de behandeling en de gevoeligheid van de therapeut!

Aantal behandelingen

In het algemeen is een behandeling met fasciatherapie individueel en duurt 30 minuten tot 1 uur. Na 3 behandelingen kan er een verlichting bereikt worden voor alle hevige pijnen. De behandelreeks zal echter langer zijn bij chronische problemen. De fasciatherapeut zal na de eerste 3 behandelingen een balans opstellen. Deze balans zorgt voor een evaluatie van de bereikte vooruitgang en dient als basis voor toekomstige behandelingen, indien nodig.

Terugbetaling

Gedeeltelijke terugbetaling is enkel mogelijk onder de noemer kinesitherapie. Hiervoor is dus een voorschrift van de arts vereist. Zonder voorschrift is voor fasciatherapie geen terugbetaling mogelijk.

 1. Voor wie is fasciatherapie geschikt?

 Fasciatherapie is een pedagogische therapie voor mensen met allerhande klachten. Zo kan je bij een fasciatherapeut onder andere terecht voor:

Aandoeningen van het bewegingsapparaat

 • Rug- en nekklachten, artrose
 • Spier- en gewrichtsaandoeningen

Functionele aandoeningen

 • Migraine en hoofdpijn
 • Constipatie en verteringsproblemen
 • Vermoeidheid, slaapstoornissen
 • Ademhalingsproblemen
 • Chronisch vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie

Baby’s en kinderen

 • Reflux- en slaapstoornissen
 • Orthopedische groeiproblemen
 • Angsten en hyperactiviteit, faalangst

Begeleiding bij

 • Stresspreventie, depressie en burn-out
 • Angsten en concentratieproblemen
 • Gebrek aan zelfvertrouwen en assertiviteit

Ter ondersteuning bij

 • Optimaliseren van sportieve prestaties
 • Pijnbestrijding
 • Zwangerschapsbegeleiding
 1. Tools voor de patiënt

 •  Beweeg op eigen niveau, ergens waar je het leuk vindt.
 • Train de eigen perceptie.
 • Vergroot het bewustzijn van je eigen lichaam.
 • Beweeg samen met anderen.
 • Laat zachtheid en traagheid ook deel zijn van je leven.
 • Laat je behandelen (zie website www.fascia.be voor een therapeut in je buurt).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2022 CVS-contactgroep
Oud Vliegveld 14
9250 Waasmunster

Tel : 0471 822 079 bij voorkeur maandag, woensdag en donderdag van 18:00 tot 21:00 uur
Wij danken ixX pharma voor alle steun

Privacybeleid

Webdesign by Eye