ERVARINGEN ROND VRAGENLIJSTEN INSCHALING & UITNODIGING MEETINSTRUMENT VOOR REVALIDATIE

EEN OPROEP VAN HET VLAAMS PATIËNTENPLATFORM.

Om recht te hebben op bepaalde tegemoetkomingen of extra hulp worden er vragenlijsten afgenomen (vb. door je mutualiteit). Afhankelijk van hoeveel je scoort op zo’n vragenlijst kan je al dan niet beroep doen op een financiële tussenkomst of extra hulp. De overheid wenst dat deze vragenlijsten per sector dezelfde zijn en liet hiervoor nieuwe meetinstrumenten ontwikkelen. Het project heet “BelRAI” en verwijst naar de Belgische vertalingen van de internationale RAI-schalen. (RAI = Resident Assessment Instrument.) Dit zijn meetinstrumenten die zorgverleners helpen om in kaart te brengen wat een patiënt zelf kan en waarvoor die hulp of ondersteuning nodig heeft. Momenteel zijn er 6 versies beschikbaar (vb. voor personen in de thuiszorg, in een woonzorgcentra, in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg,…). Er is ook een korte vragenlijst om te beslissen of een uitgebreidere vragenlijst moet worden afgenomen. Meer informatie over deze meetinstrumenten is terug te vinden via www.belrai.org. Wie wil kan ook de demo uittesten om zo een concreet zicht te hebben op welke vragen allemaal gesteld worden.

Het Vlaams Patiëntenplatform ontving twee vragen i.v.m. het afnemen van dergelijke vragenlijsten bij patiënten.

1)    De eerste vraag die het VPP ontving gaat over het beschikbaar stellen van de resultaten verkregen uit deze meetinstrumenten aan de patiënt. Hiervoor zijn we op zoek naar mensen die reeds in aanraking kwamen met zo’n afname of patiënten die hierin een sterke interesse hebben. We zouden je in de loop van januari contacteren om telefonisch enkele vragen te stellen.

2)    De tweede vraag die het VPP ontving gaat over een nieuwe versie die in ontwikkeling is, namelijk deze specifiek voor fysieke revalidatie. Hiervoor zijn we op zoek naar patiënten met revalidatie-ervaring die op 25 januari van 11u-15u willen deelnemen aan een focusgroep om na te denken hoe dit meetinstrument in de revalidatie kan gebruikt worden. Een onderzoekster van LUCAS (Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy) zal het meetinstrument komen voorstellen. De focusgroep gaat door op het Vlaams Patiëntenplatform: Groenveldstraat 15 te Heverlee.

Voel je je aangesproken en wil je graag mee nadenken, gelieve een mailtje te sturen naar susanne.opdebeeck@vlaamspatientenplatform.be of te telefoneren naar 016 23 05 26. Vergeet niet aan te geven in welke vraag je interesse hebt:

– de eerste vraag over het delen van resultaten met de patiënt: telefonische bevraging dus graag je telefoonnummer doorgeven;

– de tweede vraag over de ontwikkeling van de revalidatieschaal: focusgroep op 25 januari.

© 2019 CVS-contactgroep
Oud Vliegveld 14
9250 Waasmunster

Tel : 0471 822 079 bij voorkeur maandag, woensdag en donderdag van 18:00 tot 21:00 uur
Wij danken ixX pharma voor alle steun

Privacybeleid

Webdesign by Eye
Scroll Up