EÉN OVERHEIDSPORTAAL VOOR ALLE GEZONDHEIDSGEGEVENS

Vanuit Mijngezondheid kan de burger – vanaf 8 mei 2018 – doorklikken naar alle platformen die gezondheidsgegevens over hem of haar aanbieden. Je zal je enkel nog maar op het gezondheidsportaal moeten aanmelden in plaats van op verschillende platformen. Aanmelden kan bijvoorbeeld via de eID of via de app itsme®.

Zorg in eigen handen nemen.

Het VPP is zeer blij met de lancering van het gezondheidsportaal want het ijverde al lang voor online inzage in het persoonlijk gezondheidsdossier. Als je als patiënt je zorg in eigen handen wil nemen, moet je over alle informatie over je gezondheidstoestand beschikken. Daarom is het belangrijk dat je zelf toegang hebt tot al je gezondheidsgegevens.

Nog werk aan de winkel.

Het VPP was nauw betrokken bij de voorbereidingen van het gezondheidsportaal en blijft de uitbouw ervan verder opvolgen. Bevragingen en denkdagen waaraan jullie deelnamen leerden het VPP dat patiënten vele functies wensen binnen hun gezondheidsdossier. Zo willen patiënten bijvoorbeeld betrouwbare informatie over aandoeningen, info over patiëntenverenigingen, aanduiden van een vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger, registreren wilsverklaringen,… Het VPP blijft zich graag inzetten om die wensen stap voor stap waar te maken.

Momenteel kan de burger vanuit Mijngezondheid nog maar doorklikken naar een aantal gezondheidsgegevens, onder andere de samenvatting van het dossier bij de huisarts en gegevens uit de ziekenhuizen. Dat aanbod wordt de komende maanden stelselmatig uitgebreid.

Niet elke burger krijgt vandaag hetzelfde type gegevens te zien via Mijngezondheid. Zo zijn nog niet alle externe platformen klaar om zich te linken met Mijngezondheid. Bovendien houden nog niet alle zorgverleners digitaal gegevens bij over hun patiënten. Daarnaast moet de patiënt zijn of haar toestemming hebben gegeven voor de elektronische uitwisseling van die gegevens.

Heb je nog vragen over het nieuwe gezondheidsportaal? Contacteer dan de VPP projectverantwoordelijken e-health, Susanne Op de Beeck en Jeroen Brouwers via susanne.opdebeeck@vlaamspatientenplatform.be of jeroen.brouwers@vlaamspatientenplatform.be of 016 23 05 26.

Mededeling door het Vlaams Patiënten Platform.

© 2019 CVS-contactgroep
Oud Vliegveld 14
9250 Waasmunster

Tel : 0471 822 079 bij voorkeur maandag, woensdag en donderdag van 18:00 tot 21:00 uur
Wij danken ixX pharma voor alle steun

Privacybeleid

Webdesign by Eye
Scroll Up