Doel

De CVS-contactgroep vzw heeft als doel CVS/ME en fibromyalgie patiënten te ondersteunen – in de ruimste zin van het woord – op geestelijk en materieel vlak, zowel in hun familiale en directe omgeving als in de maatschappij. De doelgroep omvat alle CVS/ME en fibromyalgie patiënten, volwassenen en kinderen, ongeacht hun sociale en financiële status of overtuiging.

Dit doel wordt gerealiseerd door:

 • correcte en bruikbare informatie te verstrekken;
 • lotgenoten op een positieve manier te ondersteunen;
 • ervaringen ten dienste te stellen van lotgenoten;
 • het streven naar meer begrip en het doorbreken van de anonimiteit;
 • de evoluties op meerdere terreinen op te volgen;
 • het verstrekken van informatie:
  • aan de hand van het driemaandelijkse ledenblad “Immuun”,
  • door het organiseren studiedagen, congressen op regionaal en nationaal niveau en
  • door het aanbieden van lezingen door medici, paramedici, zorgverstrekkers en verantwoordelijken van relevante instanties;
 • door ondersteuning te bieden via:
  • het organiseren van lotgenotenbijeenkomsten waar ervaringen kunnen uitgewisseld worden tijdens bijv. een wandeling, een creatieve namiddag, … op maat,
  • het aanbieden van workshops waar middelen aangereikt worden om te leren omgaan met de aandoening en die de klachten kunnen verzachten,
  • een permanentie per telefonische of via E-mail.

De werking van de vereniging gaat ook verder door:

 • door de georganiseerde  grootschalige bevraging met als titel: “Waar naartoe met CVS?”. Grootschalig inderdaad want met meer dan 300 deelnemers deden wij het verhoudingsgewijs beter dan bijv. de VRT die in het nieuws het resultaat van een bevraging van 2000 Vlamingen als representatief voor heel Vlaanderen brengt. Het resultaat, bestaande uit twee rapporten, werd tijdens een symposium (bijgewoond door universiteiten) overhandigd aan de federale minister van Volksgezondheid. Meer info over dit initiatief vindt men op deze site onder de tab [Verslagen];
 • deel te nemen aan gerelateerde studies en informatie te verstrekken aan studenten;
 • samenwerkingsovereenkomsten af te sluiten met ziekenhuizen;
 • contacten te onderhouden met o.a. ziekenfondsen, overheid, artsen, ….

Doel

De statuten kun je hier downloaden.

© 2022 CVS-contactgroep
Oud Vliegveld 14
9250 Waasmunster

Tel : 0471 822 079 bij voorkeur maandag, woensdag en donderdag van 18:00 tot 21:00 uur
Wij danken ixX pharma voor alle steun

Privacybeleid

Webdesign by Eye