Doel

De CVS-contactgroep vzw heeft als doel patiënten met CVS/ME, fibromyalgie en overbelastingssyndromen te ondersteunen zowel in hun familiale en directe omgeving als in de maatschappij. De doelgroep omvat alle genoemde patiënten, volwassenen en kinderen, ongeacht hun sociale en financiële status of overtuiging.

Dit doel wordt gerealiseerd door:

  • correcte en bruikbare informatie te verstrekken via het ledenblad, studiedagen en lezingen door professionals;
  • ervaringen ten dienste te stellen van lotgenoten via bijeenkomsten al of niet gecombineerd met een workshop of creatieve activiteit;
  • het streven naar meer begrip en het doorbreken van de anonimiteit via het organiseren van een bewustmakingsdag;
  • de evoluties op meerdere terreinen op te volgen via deelname aan studies, contacten met o.a. artsen, ziekenfondsen, HGR, de overheid;
  • mensen uit hun isolement te halen via een permanentie per telefoon of e-mail.

Doel

De statuten kun je hier downloaden.

© 2024 CVS-contactgroep
Oud Vliegveld 14
9250 Waasmunster

Tel.: 0471 822 079 op maandag, woensdag en vrijdag van 18:00 tot 21:00 uur.
Wij danken ixX pharma voor alle steun

Privacybeleid

Webdesign by Eye