Mededelingen


UITGESTELDE ZORG: HET VERSLAG

Het Vlaams Patiëntenplatform (VPP), waarvan wij lid zijn, organiseerde een grote bevraging over “uitgestelde zorg”. De bedoeling was na te gaan in hoeverre de angst voor het coronavirus de mensen weerhield om naar de dokter, de kliniek en zorgverleners te stappen voor de nodige tot noodzakelijke zorg. Uit het rapport werden ook verslagen gegenereerd per

Meer lezen…

Mededeling van de Belgische apothekers.

Over een volledig en up to date medicatieschema beschikken, is essentieel als je lijdt aan een chronische aandoening. Niet alleen voor de zorgverleners die gewoonlijk voor je zorgen, ook bij elke ziekenhuisopname. Het is immers een waardevol hulpmiddel om je in alle veiligheid optimale zorg te kunnen verlenen. Daar herinnerden de ziekenhuizen onlangs nog aan.

Meer lezen…

Coronavirus? Covid-19? Raadpleeg betrouwbare bronnen!

Op sociale media, via sms, mail en WhatsApp circuleren allerlei adviezen en waarschuwingen over hoe je het nieuwe coronavirus kan aanpakken. Ook alarmerende berichten, die niet altijd waar zijn, doen de ronde. Het gaat om misleidende informatie. Geloof ze niet en volg de officiële informatie van de overheid. www.info-coronavirus.be/nl/ www.vrt.be/vrtnws/nl/ www.vlaanderen.be/nieuwsberichten/coronavirus-covid-19 Bel naar het gratis

Meer lezen…

Mogelijkheid om een geneesmiddelvoorschrift digitaal aan de patiënt te bezorgen.

In het kader van de noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de mogelijkheid voor artsen om telefonisch advies daarover te geven, is het voor de voorschrijvers mogelijk om geen papieren bewijs van elektronisch voorschrift aan de patiënt te bezorgen. Met jouw toestemming mogen zij jou in de plaats daarvan de

Meer lezen…

Oproep: Heeft u al een dokter op zak? Help mee aan de ondersteuning van uw chronische aandoening

Als masterstudent in de richting Management en het Beleid van de Gezondheidszorg aan de Universiteit Gent zal ik dit academiejaar mijn masterproef uitwerken onder supervisie van prof. dr. Melissa De Regge (Universiteit Gent) en dr. Sam Schelfout (Universitair Ziekenhuis Gent). De aanleiding tot dit onderzoeksproject betreft de toenemende digitalisering in zorg en welzijn (e-health), die

Meer lezen…

Maatregelen om te garanderen dat er geen tekort is aan geneesmiddelen

Meegedeeld door het VPP:De vraag naar verschillende voorschriftvrije geneesmiddelen nam de voorbije dagen enorm toe. Daarom roept het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) op om enkel geneesmiddelen te kopen die je op dit moment echt nodig hebt. Zo kunnen patiënten waarvoor geneesmiddelen noodzakelijk zijn, ze ook krijgen. Er is nog genoeg voorraad van

Meer lezen…

Wat betekenen de cornonamaatregelen van de overheid als je een chronische aandoening hebt?

Het VPP deelt ons het volgende mee: Wat betekenen de coronamaatregelen van de overheid als je een chronische aandoening hebt? Deze tijden zijn niet evident, zeker niet voor mensen met een chronische aandoening. Alle consultaties, testen en niet dringende medische  ingrepen worden uitgesteld. Wat betekent dit als je een chronische aandoening hebt en voor behandelingen

Meer lezen…

© 2020 CVS-contactgroep
Oud Vliegveld 14
9250 Waasmunster

Tel : 0471 822 079 bij voorkeur maandag, woensdag en donderdag van 18:00 tot 21:00 uur
Wij danken ixX pharma voor alle steun

Privacybeleid

Webdesign by Eye
Scroll Up