Mededelingen


CVS advies Hoge Gezondheidsraad!

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft lang – maar zorgvuldig – gewerkt aan de vernieuwing van de conventie voor CVS-referentiecentra. Het resultaat is een advies dat veel verder reikt dan alleen die centra. Bij de opstelling ervan heeft de CVS-contactgroep actief meegewerkt, zie blz. 19, 33 en bijlage 2 (blz. 35). Onze inbreng is voornamelijk gebaseerd

Meer lezen…

OPROEP: Een vragenlijst in te vullen in het kader van een doctoraatsonderzoek.

Wij krijgen steeds meer vragen om deel te nemen aan een studie, een onderzoek enz. Dat verheugd ons bijzonder want het wordt stilaan duidelijk dat de medische wereld zich bewust is van het bestaan van de aandoening ME/CVS. Daarom is het belangrijk dat wij inderdaad ook deelnemen of – met andere woorden – onze stem

Meer lezen…

UITGESTELDE ZORG: HET VERSLAG

Het Vlaams Patiëntenplatform (VPP), waarvan wij lid zijn, organiseerde een grote bevraging over “uitgestelde zorg”. De bedoeling was na te gaan in hoeverre de angst voor het coronavirus de mensen weerhield om naar de dokter, de kliniek en zorgverleners te stappen voor de nodige tot noodzakelijke zorg. Uit het rapport werden ook verslagen gegenereerd per

Meer lezen…

Mededeling van de Belgische apothekers.

Over een volledig en up to date medicatieschema beschikken, is essentieel als je lijdt aan een chronische aandoening. Niet alleen voor de zorgverleners die gewoonlijk voor je zorgen, ook bij elke ziekenhuisopname. Het is immers een waardevol hulpmiddel om je in alle veiligheid optimale zorg te kunnen verlenen. Daar herinnerden de ziekenhuizen onlangs nog aan.

Meer lezen…

Coronavirus? Covid-19? Raadpleeg betrouwbare bronnen!

Op sociale media, via sms, mail en WhatsApp circuleren allerlei adviezen en waarschuwingen over hoe je het nieuwe coronavirus kan aanpakken. Ook alarmerende berichten, die niet altijd waar zijn, doen de ronde. Het gaat om misleidende informatie. Geloof ze niet en volg de officiële informatie van de overheid. www.info-coronavirus.be/nl/ www.vrt.be/vrtnws/nl/ www.vlaanderen.be/nieuwsberichten/coronavirus-covid-19 Bel naar het gratis

Meer lezen…

Mogelijkheid om een geneesmiddelvoorschrift digitaal aan de patiënt te bezorgen.

In het kader van de noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de mogelijkheid voor artsen om telefonisch advies daarover te geven, is het voor de voorschrijvers mogelijk om geen papieren bewijs van elektronisch voorschrift aan de patiënt te bezorgen. Met jouw toestemming mogen zij jou in de plaats daarvan de

Meer lezen…

Oproep: Heeft u al een dokter op zak? Help mee aan de ondersteuning van uw chronische aandoening

Als masterstudent in de richting Management en het Beleid van de Gezondheidszorg aan de Universiteit Gent zal ik dit academiejaar mijn masterproef uitwerken onder supervisie van prof. dr. Melissa De Regge (Universiteit Gent) en dr. Sam Schelfout (Universitair Ziekenhuis Gent). De aanleiding tot dit onderzoeksproject betreft de toenemende digitalisering in zorg en welzijn (e-health), die

Meer lezen…

© 2020 CVS-contactgroep
Oud Vliegveld 14
9250 Waasmunster

Tel : 0471 822 079 bij voorkeur maandag, woensdag en donderdag van 18:00 tot 21:00 uur
Wij danken ixX pharma voor alle steun

Privacybeleid

Webdesign by Eye
Scroll Up