BELANGRIJK! Ging je in 2017 naar een gedeconventioneerde kinesitherapeut? Dan ontvang je extra terugbetaling.

Wie in 2017 in behandeling was bij een gedeconventioneerde kinesitherapeut, kan 25% extra terugbetaling krijgen van het ziekenfonds. Dat is het gevolg van een arrest van de Raad van State. Axxon, de beroepsorganisatie van de kinesitherapeuten, spande een procedure aan tegen het RIZIV over het tariefakkoord dat werd afgesloten in 2016 en 2017. Door dat akkoord kregen patiƫnten die zich lieten behandelen door een gedeconventioneerde kinesitherapeut 25% minder terugbetaald van het ziekenfonds dan patiƫnten die kozen voor een geconventioneerde kinesitherapeut.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om de hogere terugbetaling te ontvangen?

  • Je mag niet genieten van een verhoogde verzekeringstegemoetkoming (dus geen voorkeursgerechtigde zijn).
  • De kinesitherapieprestaties moeten zijn verleend tussen 1 mei en 31 december 2017.
  • Je moet kunnen bewijzen dat je het honorarium voor deze kinesitherapiezittingen betaalde.

Voldoe je aan bovenstaande voorwaarden? Neem dan contact op met je ziekenfonds. Je kan tot uiterlijk 7 februari 2021 een aanvraag voor de hogere terugbetaling indienen. Meer informatie vind je op de website van Axxon.

© 2020 CVS-contactgroep
Oud Vliegveld 14
9250 Waasmunster

Tel : 0471 822 079 bij voorkeur maandag, woensdag en donderdag van 18:00 tot 21:00 uur
Wij danken ixX pharma voor alle steun

Privacybeleid

Webdesign by Eye
Scroll Up