Algemene verordening gegevensbescherming

Beste bezoeker,

Ter informatie geven wij u graag mee dat onze Leden en Sympathisanten onderstaande tekst kregen:

Geacht Lid, Geachte Sympathisant,

Als gevolg van uw lidmaatschap van – of uw sympathie voor – onze vereniging beschikt de CVS-contactgroep vzw over uw contactgegevens. Deze beperken zich tot uw:

 • Naam
 • Voornaam
 • Straat, nummer, postnummer, gemeente
 • Telefoon- of Gsm-nummer
 • E-mail adres (gebeurlijk).

Uw lidmaatschap kan derden doen vermoeden dat u de aandoening CVS en/of fibromyalgie hebt maar onze vereniging beschikt NIET over welk gegevens dan ook betreffende uw gezondheidstoestand. Eventuele vragen/antwoorden in dat verband worden nooit bijgehouden.

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven/verkocht aan derden. Om praktische redenen worden uw naam, voornaam en adres wel gedeeld met de Vlaamse Pijnliga ENKEL voor volgende doeleinden:

 • De verzending van ons ledenblad “Immuun”
 • De verzending van uw lidkaart
 • Uw recht op het tijdschrift “Prikkel”
 • Uw recht op “Samana magazine”
 • Mededeling gemeenschappelijke organisaties (gebeurlijk).

De CVS-contactgroep vzw zelf gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, zo mogelijk via E-mail, zo niet per post:

 • U in te lichten over de activiteiten van CVS-contactgroep vzw
 • Het versturen van uitnodigingen
 • Het sturen van belangrijke informatie, hoofdzakelijk op medisch vlak.
 • De CVS-contactgroep bevestigt uitdrukkelijk dat uw geregistreerde gegevens zich beperken tot de hiervoor vermelde en dat deze enkel en alleen gebruikt worden voor de doeleinden hiervoor gedetailleerd vermeld. Er wordt NOOIT gebruik van gemaakt voor publicitaire doeleinden.

Indien u nog vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via volgende contactgegevens:

CVS-contactgroep vzw

Oud Vliegveld 14

9250 Waasmunster

Tel: 0471 82 20 79

E-mail: info@cvscontactgroep.be

Mocht u een klacht hebben over het gebruik van uw persoonsgegevens, of publiciteit ogenschijnlijk in naam van de vereniging, ontvangen dan vragen wij u onmiddellijk contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groeten,

De Raad van Bestuur

CVS-contactgroep vzw

© 2021 CVS-contactgroep
Oud Vliegveld 14
9250 Waasmunster

Tel : 0471 822 079 bij voorkeur maandag, woensdag en donderdag van 18:00 tot 21:00 uur
Wij danken ixX pharma voor alle steun

Privacybeleid

Webdesign by Eye
Scroll Up