ALLE BIJEENKOMSTEN WORDEN GEANNULEERD TOT 31 AUGUSTUS 2021.

Waasmunster, 19 april 2021.

Beste leden en lezers,

De beperkingen, beslist door de regering, evenals de onzekerheid betreffende de beschikbaarheid van de zalen, welke wij normaal gebruiken, en de cijfers die lang niet zo gunstig evolueren als gehoopt waren de redenen voor de Raad van Bestuur om een drastische beslissing te nemen. Daarom wordt overeengekomen géén bijeenkomsten te organiseren voor 31 augustus 2021 in gesloten ruimten. Gezien de trouw van praktisch alle leden voelt de Raad van Bestuur dat voor hen toch “iets” moet terug gedaan worden. Er wordt de mogelijkheid bekeken om een wandeling te organiseren zodat de leden elkaar – eindelijk – toch kunnen terugzien en bijpraten. Het wordt alleszins een gemakkelijk en voor iedereen toegankelijk traject. De leden worden tijdig persoonlijk verwittigd betreffende datum en plaats.

De leden wordt wel gevraagd om het bestuur mee te delen of zij voorstander zijn van het initiatief en – zo ja – welk hun voorkeur is voor een bepaalde weekdag inclusief zaterdag.

Namens de Raad van Bestuur, Joris Tas ondervoorzitter.

© 2022 CVS-contactgroep
Oud Vliegveld 14
9250 Waasmunster

Tel : 0471 822 079 bij voorkeur maandag, woensdag en donderdag van 18:00 tot 21:00 uur
Wij danken ixX pharma voor alle steun

Privacybeleid

Webdesign by Eye