Van thuis uit meewerken aan een studie?

Heel eenvoudig! Via een online enquête kunt u meewerken aan een onderzoek uitgevoerd door het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), de Universiteit Antwerpen en de Université Catholique de Louvain.
Het betreft een studie met betrekking tot ‘zorg in de laatste levensfase’.

Situering

Ouderen of mensen met een levensbedreigende ziekte krijgen vaak te maken met invasieve onderzoeken of agressieve behandelingen. De medische wereld slaagt er zo vaak in het leven te verlengen. Maar tegen welke kost? Wegen de voordelen van de lastige behandelingen op tegen de nadelen ervan? En komen we op deze manier wel toe aan adequate palliatieve zorgen, of wordt er steevast te lang doorbehandeld?

In opdracht van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) brengen onderzoekers van de Universiteit Antwerpen en de Katholieke Universiteit van Louvain in kaart hoe volwassen patiënten en hun familieleden, zorgverleners, spiritueel werkers (van alle strekkingen) en vrijwilligers denken over zorg in de laatste levensfase.

Het finale doel van deze studie bestaat hierin om te komen tot betere, meer passende zorg in deze fase van het leven, en om de dialoog daarover te stimuleren. Om dit te bereiken, is het belangrijk dat we van zo veel mogelijk mensen te weten komen hoe zij over dit thema denken.

 

Wat wordt er gevraagd?

Via een online vragenlijst (http://enquete.cf) kan u uw getuigenissen en meningen over passende en niet-passende zorg in de laatste levensfase delen met de onderzoekers. Zij zijn u alvast erg dankbaar!

Als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van dit onderzoek, kan u contact opnemen met Kris Van den Broeck : kris.vandenbroeck@uantwerpen.be of 0498.543.705.

Patriek Mistiaen (KCE)

Isabelle Aujoullat (UCL)

Johan Wens (UA)

kce               ucl

 

© 2017 CVS Contactgroep VZW
Carmersstraat 176
8000 Brugge

Tel : 050 / 67 84 80 bij voorkeur op werkdagen tussen 19u en 22u
Wij danken ixX pharma voor alle steunWebdesign by Eye
Scroll Up