Oproep van SAMANA

Chronisch ziek? Solliciteer bij Minister De Block

Maggie De Block wil alle mensen met een chronische ziekte terug aan het werk. Een mooie ambitie, want een job biedt je sociale contacten, de kans om je mogelijkheden te ontplooien, een beter inkomen.

Jammer genoeg volstaat het voor mensen met een chronische ziekte vaak niet om te willen werken, zelfs binnen de perken van wat je gezondheidstoestand toelaat. Er zijn nog heel wat drempels naar werk die moeten weggewerkt worden om chronische ziekte en betaald werk met elkaar te verzoenen.

Samana vraagt dat de Minister hier ten volle op inzet, zodat mensen met een chronische ziekte écht de arbeidskansen krijgen die ze verdienen.

Ondertussen roepen we alle personen met een chronische ziekte op om te solliciteren naar een job op het kabinet van de Minister. Ondersteun onze actie en schrijf een sollicitatiebrief!

Hoe ga je te werk?

→ Onderteken onze modelbrief op www.mygenscom.com/nl/samana/actie: registreer, log in en volg de handleiding.

→ Of schrijf zelf een brief en verstuur die naar het kabinet van Minister De Block:  info.maggiedeblock@minsoc.fed.be of met de post:

Beleidscel en secretariaat van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

T.a.v. Minister De Block

Financietoren

Kruidtuinlaan 50 / 175

1000 Brussel

en vergeet zeker niet om een kopie van je brief te versturen naar info@samana.be

Wat wil Samana? Kunnen werken volgens je mogelijkheden

Veel mensen willen werken maar vinden geen werk op maat van hun beperking. In het traject naar werk is er betere begeleiding nodig, op een ondersteunende en stimulerende manier. Sancties zoals een vermindering van de uitkering zijn uit den boze, want zij wijzen de persoon met een chronische ziekte aan als schuldige voor het ontbreken van aangepaste tewerkstellingsmogelijkheden.

Om chronische ziekte en betaald werk met elkaar te verzoenen, zijn er meer flexibele systemen nodig. Vele werkgevers zijn niet op de hoogte van ondersteuningsmaatregelen zoals de VOP (Vlaamse Ondersteuningspremie). Er is goodwill van werkgever en collega’s nodig. Er is te weinig informatie over bestaande opleidingsmogelijkheden en aangepast werk. De mogelijkheden om arbeidsinkomen te combineren met ziekte-uitkering moeten worden uitgebreid.

Ook vrijwilligerswerk is relevant, want ook dit kan bijdragen aan het gevoel opnieuw iets nuttigs te doen. Het is onaanvaardbaar dat mensen geen vrijwilligerswerk durven te doen uit angst hun uitkering te verliezen.

 Geen financiële risico’s als je terug aan het werk gaat

De angst om, eventueel op termijn of bij opnieuw ziek worden, met een nog kleiner inkomen achter te blijven, remt mensen om de stap te zetten naar terug aan het werk gaan. De bestaande beschermingsmaatregelen tegen inkomensverlies zijn te weinig bekend. Bovendien moet deze bescherming tegen inkomensverlies wanneer je opnieuw ziek wordt (vandaag tot maximaal twee jaar na het hervatten van het werk) uitgebreid worden.

© 2017 CVS Contactgroep VZW
Carmersstraat 176
8000 Brugge

Tel : 050 / 67 84 80 bij voorkeur op werkdagen tussen 19u en 22u
Wij danken ixX pharma voor alle steunWebdesign by Eye