Donderdag 9 november 2017 om 14u: voordracht

 “CHRONISCHE ZIEKTE BINNEN HET GEZIN”   door Eveline Goethals Klinisch psycholoog – Gezinstherapeut

Eveline Goethals maakte haar doctoraat over therapietrouw bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen met type 1 diabetes en heeft een bijzondere interesse voor de betekenis van chronische ziekte binnen het gezin. In deze lezing zal dan ook hierop worden ingegaan. Wat betekent dit voor ieder gezinslid en voor het gezin als geheel? Er zal ruimte zijn voor interactie en dialoog met het publiek.

© 2017 CVS Contactgroep VZW
Carmersstraat 176
8000 Brugge

Tel : 050 / 67 84 80 bij voorkeur op werkdagen tussen 19u en 22u
Wij danken ixX pharma voor alle steunWebdesign by Eye
Scroll Up