Mededelingen

Van thuis uit meewerken aan een studie?

Heel eenvoudig! Via een online enquête kunt u meewerken aan een onderzoek uitgevoerd door het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), de Universiteit Antwerpen en de Université Catholique de Louvain. Het betreft een studie met betrekking tot ‘zorg in de laatste levensfase’. Situering Ouderen of mensen met een levensbedreigende ziekte krijgen vaak te maken met

Meer lezen…

“WAAR NAARTOE MET CVS?” – In dialoog – 25 juni – Antwerpen

          De Vlaamse Pijnliga en de CVS-contactgroep nodigen je van harte uit op een dialoogdag over CVS. De voorbije jaren organiseerden we 2 rondes van telkens 5 provinciale samenkomsten voor mensen met CVS onder de titel ‘Waar naartoe met CVS?’ We wilden een toekomstperspectief voor deze mensen opbouwen, gebaseerd op de

Meer lezen…

Save the date!

“Waar naartoe met CVS? – In dialoog” Noteer 25 juni 2016 alvast in uw agenda. In Antwerpen stellen we de actiepunten van de 2de bevragingsronde voor aan alle deelnemers, het ruime publiek én de beleidsmensen. Concrete informatie i.v.m. programma volgt later.

Deel je mening en bouw mee aan een positieve dialoog

Als nieuw bestuurslid van CVS-Contactgroep wil ik graag een warme oproep doen aan jullie, onze leden en niet-leden met een chronische aandoening.   Ongetwijfeld moeten velen van jullie regelmatig op controle naar een arbeidsgeneesheer, controle-arts van het ziekenfonds, Medex,  … Mijn ervaring leert dat dit niet altijd de aangenaamste bezoeken zijn. Maar ook voor de

Meer lezen…

Oproep voor deelname studie logopedie

Beste, Wij zijn Sarah Siau & Maya De Cock, 2 laatstejaarsstudentes logopedie, die in het kader van onze bachelorproef aan de Hogeschool Gent onderzoek voeren naar het voorkomen en de aard van logopedische problemen bij personen met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS). Wij willen hier graag onderzoek naar doen omdat er binnen de literatuur (nog) te

Meer lezen…

Uitnodiging CVS-Society

Omwille van de positieve ervaringen vanuit de VZW CVS- Society voor herstel van CVS/ME organiseren we een infosessie op 13 september in Leuven over de training „Het Alexander Concept”.  Interesse ? Stuur een mailtje naar infosessie.AC@gmail.com en je ontvangt meer info over de sessie en over hoe in te schrijven.

Moe of vermoeid? CVS gewikt en gewogen.

Het eerder – bij de Standaard uitgeverij – verschenen boek “Moe of vermoeid? CVS gewikt en gewogen” is bij de uitgeverij uitverkocht (CVS Contactgroep | ISBN 9789034193483). Onze vereniging heeft nog een redelijk aantal exemplaren. Ze kunnen besteld worden mits overschrijving van € 35,00 vermeerderd met € 7,00 verzendingskosten op rekening nummer BE10 7370 0973

Meer lezen…

© 2017 CVS Contactgroep VZW
Carmersstraat 176
8000 Brugge

Tel : 050 / 67 84 80 bij voorkeur op werkdagen tussen 19u en 22u
Wij danken ixX pharma voor alle steunWebdesign by Eye
Scroll Up