Mededelingen

Oproep vanwege Stefaan Reuse, journalist

Beste, Voor zijn OC schoolopdracht moet mijn jongste zoon Juul (zelf diabetes patiënt) een onderzoek doen waarbij hij honderd anonieme (dus zonder naamvermelding) enquêtes nodig heeft over de impact van chronische aandoeningen bij jongvolwassenen. Kunt u deze mail verspreiden naar uw leden en/of jongeren die u kent. Hij wil zeker honderd enquêteformulieren binnen krijgen om

Meer lezen…

Bevraging schuldsaldoverzekering

Beste leden, Voor mensen met een chronische aandoening, die een huis willen kopen, is de toegang tot een schuldsaldoverzekering is niet zo vanzelfsprekend. Zelfs als je medisch goed opgevolgd wordt en je gezondheidstoestand stabiel is, word je toch vaak geconfronteerd met een weigering of met een (hoge) bijpremie. Hoe moet je dan verder? Het Vlaams

Meer lezen…

16 maart 2018: een bijzondere ontmoeting met Lode Aerts, Bisschop van Brugge, voor onze Leden

Beste Leden, “in broosheid dragen en gedragen worden” Via deze Website vroegen wij jullie reeds om 16 maart 2018 vrij te houden in jullie agenda. Informatie over een bijzondere ontmoeting zou volgen …. Wij weten hoe belangrijk het is voor chronisch zieken – en CVS-patiënten in het bijzonder – geloofd te worden door de omgeving,

Meer lezen…

Wat wij zoal doen … OPROEP

In ons ledenblad “Immuun” citeren wij vaak uit de “Nieuwsflits”, van het Vlaams Patiënten Platform, wanneer wij van oordeel zijn dat het onderwerp onze leden kan aanbelangen. In het volgende nummer (50) bijvoorbeeld de vraag: “Heb jij al een huisapotheker?”. Maar wij kijken ook naar de oproep in verband met de “Werkgelegenheid”. Deze oproep is in

Meer lezen…

Re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers en werklozen

De CVS-contactgroep nodigt patiënten uit om deel te nemen aan een bevraging van het Vlaams Patiëntenplatform over het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers en werklozen Doel van deze vragenlijst Met je chronische ziekte terugkeren naar de werkvloer: het is de wens van vele mensen om onder de mensen te komen, een deel uit te maken van

Meer lezen…

Moe of vermoeid? CVS gewikt en gewogen.

Het eerder – bij de Standaard uitgeverij – verschenen boek “Moe of vermoeid? CVS gewikt en gewogen” is bij de uitgeverij uitverkocht (CVS Contactgroep | ISBN 9789034193483). Onze vereniging heeft nog een redelijk aantal exemplaren. Ze kunnen besteld worden mits overschrijving van € 35,00 vermeerderd met € 7,00 verzendingskosten op rekening nummer BE10 7370 0973

Meer lezen…

© 2018 CVS Contactgroep VZW
Carmersstraat 176
8000 Brugge

Tel : 050 / 67 84 80 bij voorkeur op werkdagen tussen 19u en 22u
Wij danken ixX pharma voor alle steunWebdesign by Eye
Scroll Up